Rodalies es traspassarà a la Generalitat el gener de 2010

Rodalies RENFE, FGC Vallès i Llobregat, Metro de Barcelona, Trammet.
Cercanías RENFE, FGC Vallés y Llobregat, Metro de Barcelona, Trammet.
Bloquejat

Com creieu que anirà Rodalies després del traspàs?

Molt rebé!!
3
5%
Millorarà Rodalies en alguns aspectes (digue's quins)
8
15%
Serà igual que abans
18
33%
Serà un regal enverinat
25
45%
Altres (expliqueu)
1
2%
 
Vots totals: 55
victorcasta
N10
N10
Entrades: 4239
Ubicació: Horta

Re: Rodalies es traspassarà a la Generalitat el gener de 2010

Entrada Autor: victorcasta » Dimarts 29/12/2009 19:47

Amb un contracte-programa vigent de per mig, pocs canvis substancials d'horaris i prolongacions de servei es veuran, però poden dedicar els primers esforços a millorar l'atenció al públic, i aviat tenen una gran prova a superar: el tall del túnel de Meridiana durant cinc mesos.

Que no es transfereixi la infraestructura no vol dir que hagi de seguir igual de malament. S'ha signat un conveni entre Foment, Adif i la Generalitat on Adif garantirà un compromís de qualitat i en cas de no complir-lo, se'n podrà reclamar una compensació econòmica. A més, s'està negociant poder assumir la gestió de les estacions de rodalia.

En quant a la tarificació, recordar que els preus de Renfe pujaran un 7% aquest any, mentre que els ATM un 1%. No crec que eliminin títols propis de rodalia, però veuria lògic que eliminessin el sistema zonal de Renfe i ho unifiquessin amb el d'ATM.Avatar de l’usuari
metring
Administrador
Entrades: 22866
Ubicació: Fabra i Puig

Entrada Autor: metring » Dimarts 29/12/2009 20:48

http://politica.e-noticies.es/ciu-tilda ... 36288.html

CiU tilda de "rebajas" el acuerdo

Oriol Pujol y Francesc Homs afirman que se acepta un “traspaso amputado”

Oriol Pujol, Portavoz de CIU al Parlament, y Francesc Homs, diputado de CiU, han valorado el traspaso de cercanías, acordado en la Comisión Mixta, y han hecho balance del despliegue del Estatuto. Para Pujol, “sobre el Estatuto hay un boicot que ejecuta el PP, con el Tribunal Constitucional, y el PSOE con falsos anuncios y engaños que se llevan a término con la complicidad del tripartito”. El ejemplo más evidente de estos engaños es el traspaso de la inspección de trabajo, anunciado en cuatro ocasiones, y el de cercanías, que es “un traspaso amputado porque no tiene trenes, vías ni estaciones”.

“El tripartito y el Presidente Montilla han aceptado un acuerdo que hace unos meses habrían rechazado” ha explicado Pujol. Este acuerdo, “parte de la base que la situación de cercanías es la óptima y cualquier mejora irá con cargo a los catalanes”. Así se contempla al documento de la Comisión Mixta que expone, textualmente, que: “En el supuesto de que las decisiones comporten un mayor déficit de explotación para Renfe-operadora, este será asumido por la Generalitat de Catalunya”. Así pues, cualquier mejora en el parque móvil o en la tecnología deberá ser pagado por los catalanes.

Al tripartito se le acaba el tiempo, está de rebajas y acepta cualquier cosa. Si se acepta este traspaso quien lo pagará serán los catalanes” ha añadido el portavoz nacionalista.

En este mismo sentido, Francesc Homs ha lamentado que, tal y como ya pasó con la nueva financiación, con cercanías “el tripartito esté aceptando ahora aquello que hace unos meses rechazaba, cosa que sólo se puede explicar por la proximidad de las elecciones”.

Homs ha hecho balance del despliegue del Estatuto y ha lamentado que sólo se hayan conseguido “4 traspasos de los 40 prometidos”. Hace falta recordar que el Instituto de Estudios Autonómicos identificó, en un documento publicado el 4 de julio de 2006, 235 nuevas competencias que derivaban del nuevo Estatuto y que el Conseller Saura, en el inicio de la legislatura, fijó como objetivo conseguir 40 traspasos (10 por año). “La realidad es que horas de ahora sólo se han conseguido 4 traspasos correctas (el ISBN, expedición y homologación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, funciones en materia de notarías y registros y seguridad privada); 5 son incorrectas y 31 restan pendientes”.

Para Homs, “no sólo se están bloqueando traspasos sino que los que llegan son con peaje, como cercanías”. Además, “el Estado español no para de legislar en contra del que prevé el nuevo Estatuto”.Avatar de l’usuari
metring
Administrador
Entrades: 22866
Ubicació: Fabra i Puig

Entrada Autor: metring » Dimecres 30/12/2009 11:07

http://www.eldebat.cat/cat/viewer.php?IDN=61792

Característiques de la transferència del servei de Rodalies de Barcelona

Redacció

Aquí podran llegir uns fragments de les característiques i informacions facilitades per la Generalitat sobre els traspassos de Rodalies.

Plenes competències
Les competències que es traspassen en relació als serveis ferroviaris de Rodalies són la gestió, regulació, planificació, coordinació i inspecció dels serveis i les activitats, i la potestat tarifària sobre el servei que actualment dóna Renfe-Operadora.

En compliment de l’acord signat, la Generalitat:
· Planificarà el servei ferroviari i el gestionarà.
· Decidirà les tarifes aplicables al servei i aprovarà els contractes de transport.
· Formalitzarà els contractes de gestió amb les empreses operadores, farà el seguiment de les obligacions previstes en aquests contractes i adoptarà mesures correctores si cal.
· Determinarà els drets i deures dels usuaris, autoritzarà les condicions d’ús del servei i establirà els procediments de reclamació.
· Regularà i ordenarà el servei.
· Determinarà els nivells de qualitat que ha de complir l’empresa ferroviària que presti el servei.
· Coordinarà els serveis ferroviaris de rodalies amb els restants serveis de transport.
· Podrà inspeccionar el servei ferroviari i els mitjans tècnics i de material mòbil amb els quals es presta aquest servei.
· Determinarà les facultats del personal de les empreses ferroviàries per a l’exercici de les funcions inspectores.
· Podrà verificar el compliment de les condicions de contractació i ús del servei i el respecte al règim i drets i deures dels usuaris.
· Aplicarà el règim sancionador per infraccions, i adoptarà mesures per assegurar el correcte ús dels títols de transport i evitar el frau.
· Fixarà els serveis mínims en cas de conflicte col·lectiu a qualsevol empresa de transport ferroviari.

Desenvolupament del traspàs
L’acord de traspàs estableix que, donat que l’Estat té un contracte programa amb Renfe-Operadora pel període 2006-2010, la Generalitat de Catalunya se subroga en la posició de l’Estat fins al 31 de desembre de 2010. Llavors, la Generalitat serà lliure de negociar un nou contracte –2011-2015– amb la mateixa operadora o triar un nou operador.

Pel que fa a la valoració econòmica del servei, i segons l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, l’Estat es compromet a assumir la totalitat del dèficit de Renfe-Operadora, que per a 2010 s’estima en 117’2 milions d’euros. Aquest import inclou el dèficit d’operacions, les amortitzacions de les inversions realitzades i les despeses financeres. L’acord especifica que la Generalitat no assumirà les pèrdues de Renfe-Operadora ni del 2010 ni d’exercicis anteriors.

Quan finalitzi el contracte-programa vigent, el govern català podrà decidir si renova amb Renfe o bé atorga l’explotació de les rodalies barcelonines a una altra empresa operadora. Tant si l’execució del servei continua en mans de Renfe com si no, l’administració de l’Estat transferirà al govern català un import anual equivalent al dèficit associat a la prestació del servei.

En aquest sentit, els increments de cost deguts a decisions de l’Estat o Renfe, ja sigui per increments de cànons d’ús d’infraestructura, nous serveis (per exemple els que es derivin de les obres del Pla de Rodalies) o millora dels estàndards de qualitat, entre d’altres, formaran part del cost a transferir per l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. A més, l’any 2011 l’Estat lliurarà a la Generalitat 50 milions d’euros per a millores en el servei.

Per la seva banda, la Generalitat, fent ús de les seves competències, podrà establir uns nivells de qualitat diferents i una política tarifària pròpia. També podrà modificar els estàndards del servei respecte a l’acord del ministeri de Foment amb Renfe (augment de les freqüències de pas, capacitat dels combois, etc.).

L’acord també especifica que si la Generalitat decidís no renovar el contracte amb Renfe Operadora, la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals haurà d’acordar la valoració dels mitjans materials –material mòbil– i personals – uns 900 empleats– a transferir a la Generalitat.

Convenis amb Renfe, MIFO, Adif
L’acord també preveu la subscripció de dos convenis per assegurar la necessària coordinació entre la Generalitat i l’Administració de l’Estat:

1. Conveni entre la Generalitat de Catalunya i Renfe-Operadora:
El conveni preveu la creació d’un Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat de Catalunya-Renfe Operadora. L’integraran quatre representants de Renfe-Operadora i quatre de la Generalitat –inclòs el president– que, entre altres funcions, hauran de proposar el nomenament del director del servei. A l’hora d’adoptar acords, el president, nomenat per la Generalitat, tindrà vot de qualitat i, per tant, majoria. El nou òrgan també tindrà entre les seves funcions:

· Adaptar o modificar els serveis programats i assignar recursos materials i humans en funció dels requeriments de la demanda, i valorar la seva repercussió econòmica.
· Proposar les mesures necessàries en cas de problemes greus en el servei, tant si són previsibles –obres– com si no – incidències.
· Formular propostes de millora de la infraestructura i sol·licitar la intervenció dels organismes de regulació ferroviària.
· Determinar els sistemes d’informació immediata als clients de les anomalies i del restabliment dels serveis.
· Definir la via de recepció, canalització i resolució de les reclamacions a nivell comercial.
· Determinar l’objectiu de qualitat i puntualitat del servei.

El conveni també preveu que Renfe-Operadora constituirà una àrea de negoci específica de Rodalies-Catalunya i que la Generalitat podrà determinar el nom comercial del servei de Rodalies de Barcelona.

2. Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF):
El conveni estableix les bases de la col·laboració entre Foment, Generalitat i ADIF per a la utilització de la infraestructura ferroviària de Rodalies de Barcelona. L’acord assigna a la Generalitat totes les franges horàries vinculades a la prestació dels serveis ferroviaris de Rodalies. A més, ADIF li comunicarà les franges horàries addicionals lliures per a poder incrementar la capacitat del servei.

A banda, el conveni preveu que, abans de tres mesos, les parts establiran els compromisos de qualitat que assumeix ADIF, com a administrador de les infraestructures ferroviàries. Una comissió mixta controlarà el compliment d’aquests nivells de qualitat i el seu incompliment serà penalitzat econòmicament.

Les inversions a realitzar que no formen part d’aquesta transferència es faran d’acord amb el que estableix el Protocol subscrit el 2006 sobre actuacions en infraestructures ferroviàries a Catalunya, i tenint en compte el nou Pla de Rodalies.Avatar de l’usuari
Ecomobisostrans
N10
N10
Entrades: 3506
Facebook: https://facebook.com/FerranVeganSpirit
Ubicació: Barcelona
Contacta:

Entrada Autor: Ecomobisostrans » Dimecres 30/12/2009 11:48

Algu sap si es podràn utilitzar els passis de pensionista de FGC per a Rodalies RENFE?Orlaz
N2
N2
Entrades: 18

Entrada Autor: Orlaz » Dimecres 30/12/2009 14:53

A la web de la Generalitat ja hi apareix el nou logotip de Rodalies de Catalunya.

ImatgeAvatar de l’usuari
metring
Administrador
Entrades: 22866
Ubicació: Fabra i Puig

Entrada Autor: metring » Dimecres 30/12/2009 14:58

Orlaz ha escrit:A la web de la Generalitat ja hi apareix el nou logotip de Rodalies de Catalunya.

Imatge

Què estrany, apareix l'"R" sencera :twisted:

Esperem que la cosa no es limiti a redissenys prescindibles com el de l'actual logo de FGC :xAvatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23397
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Dimecres 30/12/2009 15:25

Clavat del logo d'FGC. I persisteixen en l'error del plural.


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

437.001
N10
N10
Entrades: 4868
Ubicació: Tarragona

Entrada Autor: 437.001 » Dimecres 30/12/2009 19:10

Com no podia ser d´una altra manera, el primer en què pensen els polítics, és en fer UN LOGOTIP.
Quan deuen valdre els logotips?
Perquè cada cop que es canvia la legislatura o l´equip de govern, o es traspassen les competències, és el primer que fan...
Comencem bé.
:nono

P.S: Si ara jo vull fer Tarragona-Calafell, a la taquilla de l´estació de Tarragona, em vendran un bitllet a Calafell com fins ara?
I a l´inrevés? He llegit que es traspassa la gestió de les estacions de rodalies excepte Sants, Passeig de Gràcia i Estació de França.
Per què aquestes tres no (sospito la resposta, però per què aquestes tres no, i Clot i Sant Andreu Comtal sí?)?
Si això és cert, l´estació de L´Hospitalet deixarà de ser capçalera dels regionals a Lleida via Manresa?

P.S.S: QUÈ COLLONS RODALIES CATALUNYA I NO RODALIES BARCELONA???BCN2008
N8
N8
Entrades: 738

Entrada Autor: BCN2008 » Dimecres 30/12/2009 19:35

437.001 ha escrit:He llegit que es traspassa la gestió de les estacions de rodalies excepte Sants, Passeig de Gràcia i Estació de França.
Per què aquestes tres no (sospito la resposta, però per què aquestes tres no, i Clot i Sant Andreu Comtal sí?)?
Si això és cert, l´estació de L´Hospitalet deixarà de ser capçalera dels regionals a Lleida via Manresa?
Com que la Generalitat només gestionarà tot allò que fins ara gestionava Renfe Rodalies, suposo que en el traspàs s'hauràn inclòs totes les estacions que gestionava renfe Rodalies. Fixa't que a les estacions de BCN-Sants, Passeig de Gràcia i EdF els cartells que hi han son els d'ADIF, en canvi, a Clot, SAC... els cartells que hi han son els de Rodalies.
Els trens de Regionals continuaràn igual que ara, sense cap canvi.
437.001 ha escrit:P.S.S: QUÈ COLLONS RODALIES CATALUNYA I NO RODALIES BARCELONA???
Perque la intenció de la Generalitat és de crear altres nuclis de rodalies (crec que han dit Lleida, Girona, Tarragona i Comarques Centrals).Avatar de l’usuari
cristian26
N7
N7
Entrades: 544
Ubicació: Granollers

Entrada Autor: cristian26 » Dimecres 30/12/2009 19:58

Val, però ara només hi ha Rodalies Barcelona.
D'altra banda, a la web de la Generalitat, l'hipervincle de la imatge aquest horrorosa redirecciona cap a la secció d'incidències de Rodalies Barcelona a la web de... Renfe :blah


Qui té el cul llogat, no seu quan vol.

Avatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23397
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Dimecres 30/12/2009 20:00

http://www.avui.cat/cat/notices/2009/12 ... _82884.php

La Generalitat estudiarà canviar la freqüència de pas de Rodalies en hores punta

Nadal assegura que vol reduir el grau de congestió perquè la gent pugui anar "confortablement instal·lada"

AVUI.cat
Barcelona
Ult. Act. 30/12/2009 13:48


El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha anunciat que l'objectiu de la Generalitat, a partir de l'1 de gener, és analitzar quina possibilitats hi ha per modificar el tipus de freqüència d'horaris en la xarxa de Rodalies, sobretot pel que fa a hores punta. En aquest sentit, Nadal ha assegurat que es vol "reduir el grau de congestió en aquelles franges horàries on la gent va apilotonada". "Hauríem d'aconseguir que en les hores punta la gent pugui anar confortablement instal·lada", ha afegit en declaracions a RAC 1.

Nadal ha parlat d'aquesta manera sobre els projectes a curt termini que es planteja fer el govern català a partir de l'1 de gener, data oficial per al traspàs de Rodalies a Catalunya. Un dels principals objectius de Nadal és potenciar el valor de proximitat i que cada vegada que hi hagi una incidència, els usuaris estiguin constantment ben informats. A més, ha reiterat la idea de fer un servei d'atenció telefònica des de Barcelona, associat també al 012 de la Generalitat.

Nadal també ha confirmat que aquest dijous, últim dia del 2009, es farà l'acte simbòlic del traspàs de Rodalies, amb presència d'algun membre del govern espanyol i del president de la Generalitat, José Montilla, probablement a l'estació de Sants de Barcelona.

El Prat
Pel que fa a la negociació sobre la gestió de l'aeroport del Prat, Nadal ha considerat que l'important no és que el ministeri de Foment "baixi del burro en el percentatge que li pertoca en la societat que ha de gestionar el Prat. Pel conseller, "el més important no és el percentatge, el més important és el model de gestió, qui se'n fa càrrec, qui pot anar a buscar nous destins i qui pot modificar el preu privat de l'espai aeroportuari, entre d'altres coses". Nadal ha reivindicat la necessitat que la Generalitat tingui "més presència qualitativa en la gestió".


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

437.001
N10
N10
Entrades: 4868
Ubicació: Tarragona

Entrada Autor: 437.001 » Dimecres 30/12/2009 20:30

BCN2008 ha escrit:Perque la intenció de la Generalitat és de crear altres nuclis de rodalies (crec que han dit Lleida, Girona, Tarragona i Comarques Centrals).
Rodalies a les "comarques centrals"... Vic, Manresa i Igualada ja tenen rodalies.
Si es volen crear noves línies de rodalies, ok, però amb quins diners, i prioritzant-les sobre què?Avatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23397
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Dimecres 30/12/2009 20:40

Es deu tractar dels tren-tram a Súria i Sallent, englobats en una ATM que sembla que es dirà "Comarques Centrals".


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

437.001
N10
N10
Entrades: 4868
Ubicació: Tarragona

Entrada Autor: 437.001 » Dimecres 30/12/2009 21:09

Guigui ha escrit:Es deu tractar dels tren-tram a Súria i Sallent, englobats en una ATM que sembla que es dirà "Comarques Centrals".
:nono
...que no serà de BCN, quan el que la gent fa és anar de Súria a Manresa, sí, però també a BCN, Terrassa, Sabadell...
I quan algú vulgui anar de Sant Miquel de Gonteres a Santpedor, la tarifa quina ATM seguirà? :|Avatar de l’usuari
metring
Administrador
Entrades: 22866
Ubicació: Fabra i Puig

Entrada Autor: metring » Dimecres 30/12/2009 21:12

Poques freqüències podran incrementar amb dues vies pel tram d'Arc de Triomf, i estacions saturades com aquesta i Catalunya. Si no milloren infraestructures, poca cosa es podrà fer, per molta voluntat que hi posin, i que estic segura que posaran.Avatar de l’usuari
uriol108
N8
N8
Entrades: 867
Facebook: http://www.facebook.com/oriol.borras
Ubicació: Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
Contacta:

Entrada Autor: uriol108 » Dimecres 30/12/2009 21:26

A la web de la Generalitat han penjat un planell de les línies de Rodalies que es traspasaran :

Imatge

aquí en PDF :

http://www20.gencat.cat/docs/mobilitat/ ... dalies.pdfAvatar de l’usuari
metring
Administrador
Entrades: 22866
Ubicació: Fabra i Puig

Entrada Autor: metring » Dimecres 30/12/2009 21:27

Opinió d'en Carles Gorini al seu bloc http://blogs.elpunt.cat/carlesgorini/ :


El traspàs

30 desembre 2009 per Carles Gorini

Fa pocs mesos l’ajuntament del meu poble va anunciar que el servei d’autobusos que ens connecta amb el poble veí i la seva estació de ferrocarril canviaria d’empresa concessionària, la qual cosa suposaria una millora en la qualitat del servei. De fet, el dit servei el prestava un petit autobús molt vell que, anés carregat o no, exhalava una densa fumera negra pel tub d’escapament. A la part inferior dels panells laterals de la carrosseria s’hi anunciava un parc aquàtic i, en la part superior, hi havia retolat el nom “estació,” que es repetia en diverses llengües: estación, gare, station, bahnhof… fins que li arribava el torn al rus, que havia calgut rectificar perquè sembla que, en una primera temptativa, l’havien escrit malament.

Dit i fet, un bon dia vam veure que el traspàs de la concessió s’havia fet efectiu. Vam descobrir que l’autobús lluïa un nou logotip i que la carrosseria era d’un color diferent. A més, havien desaparegut l’anunci del parc aquàtic i la processó dels mots “estació” en diferents llengües, inclòs el graciós nyap en la grafia russa. L’autobús, però, seguia essent el mateix, petit i vell. El tub d’escapament continuava vomitant sutge sense importar-li gens ni mica la natura del seu passatge ni la seva nova situació.

De manera exacta no sabria dir com un canvi de logotip i una mà de pintura podien representar una millora en la qualitat del servei. En un primer moment vaig pensar que, o bé algú havia pres el pèl a l’ajuntament, o bé aquest ens el prenia als vilatans. El temps va endavant i el vehicle va amunt i avall com sempre. Res no ha canviat. No tinc cap dubte, però, que algú sabrà treure els rèdits electorals pertinents d’un traspàs que es va arribar a dir que era molt desitjat.

Si he de fer cas del que he vist que passava en el meu poble entenc que, amb el traspàs del servei de Rodalies que acaba d’anunciar el govern, i que es farà efectiu el primer de gener de 2010, passarà, si fa o no fa, el mateix. Una mica de pintura nova per les mateixes carrosseries de sempre i deixar passar el temps. Això sí, quan arribin les pròximes eleccions, al meu poble, es parlarà de com de positiu va ser el traspàs de la concessió de l’autobús i, a Catalunya, és clar, es parlarà de coses més importants.TBF
N5
N5
Entrades: 94
Contacta:

Entrada Autor: TBF » Dimecres 30/12/2009 22:56

uriol108 ha escrit:A la web de la Generalitat han penjat un planell de les línies de Rodalies que es traspasaran :

Imatge

aquí en PDF :

http://www20.gencat.cat/docs/mobilitat/ ... dalies.pdf

Crec que és més entenedor l'actual fet per renfe,

A veure quan triguen a deixar Estació de França sense rodalies.... per fer content el seu amic Jordi Hereu. :roll:Avatar de l’usuari
EUKibo
N9
N9
Entrades: 1321
Ubicació: Badalona SantaColomaG Barcelona Castelldefels

Entrada Autor: EUKibo » Dimecres 30/12/2009 23:05

A destacar:
- Surt rectificada la nomenclatura de les línies: R1 R2 R2nord R2sud R3 R4 R7
- No hi incorporen la R5 i R6 també compentència de la Generalitat
- El tram Puigcerdà - La Tour no hi apareix. Possibilitat: SNCF arribarà a Puigcerdà i Renfe deixarà de fer serveis a França (cosa que no em semblaria malament donat que si s'ha d'establir un final de línia ha de ser Puigcerdà que és capital i poble mínimament important.metrobaix
N6
N6
Entrades: 185

Entrada Autor: metrobaix » Dimecres 30/12/2009 23:28

segurament parlem d'un planol provisional i orientitiu per a l'explicació de les linies afectades pel traspàs. De ben segur que el nou planol serà assumit per la ATM.

De la imatge de Rodalies de Catalunya, es de esperar q sigui una identificació provisional. Un simple quadrat i una R.... deixa molt que desitjar... a l'espera de noves noticies, que no poden trigar gaire, el dia 1 esta ja aqui.Bloquejat

Torna a “Ferrocarril àrea Barcelona / Ferrocarril área Barcelona”